Životní energie

Už odedávna vytvářeli moudří lidé s jemnými rozdíly symbolická zobrazení, popisující různé životní energie, jejich význam pro běh světa a vzájemné souvislosti tak, aby byli schopni rozlišovat životní síly, chápat je do hloubky a ovládat je. Tyto modely se sice vyznačují řadou kulturně podmíněných rozdílů, ale jejich základní výpověď je vždy stejná. Musí tomu tak být, protože se konec konců jedná o pojetí stejné věci – jednoty světa a zákonů, jimiž se řídí.

Skoro ve všech starých kulturách světa, pravděpodobně od začátků lidské existence, se systematicky pracovalo se životní energií. Už poživotní energie tisíciletí zkoumají mystici, mágové, šamani, přírodní i duchovní léčitelé, medicinmani, mudrci a zasvěcenci jemnohmotné pozadí života a používají své znalosti k řešení skutečných problémů. Ve velkých, starých klášterních školách v Himalajích trvá až 20 let vzdělání v oboru umění energetického léčení.

Kdo vážně začne zkoumat práci se životní energií, nemůže se zastavit na hranici teoretických vědomostí, protože práce s energií je ve své podstatě velmi praktická. Člověk se jí může naučit jen na základě patřičných zkušeností a přesvědčit se, že je účinná. A nemusí být ani osvíceným ani duchovně nijak pokročilým, aby s ní mohl účinně pracovat.