Tuina

 v překladu do češtiny znamená tlač a uchop. Prameny masáží jsou patrně v oblasti Číny sahající až do dob Žlutého císaře. Mýtický první císař Číny Huangdi (Žlutý císař) dle pramenů vládl v letech 2697 – 2597 př. n. l. nebo 2696 – 2598 př. n. l. Zde je vidět, že tradice masáží sahá téměř 5000let zpět do historie. V díle Huangdi Neijing Suwen (Vnitřní kánon Žlutého císaře) pocházejícího z doby 100 let před naším letopočtem jsou první psané zmínky o využití masáží v léčebné praxi. Původně se masáže v Číně označovaly jako mo shou (tření rukama), pak se užíval název anmo (zmáčkni a tři), a až v období dynastie Ming 1368 – 1644 se vžil dodnes používaný název tuina (tlač a uchop).

Účinky a užití tuina masáže

Tuina využívá diagnostických metod čínské medicíny a na základě důkladné diagnózy je provedena masážní technika (většinou sled technik) směřující k nápravě dynamiky qi (čchi) v organismu a tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků choroby.

V čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to vedle akupunktury, dietetiky, fytoterapie plnohodnotná léčebná disciplína čínské medicíny.

Masáž tuina se provádí přes oblečení na lehátku.

Jedná se o dynamickou masáž, s presurou akupunkturních bodů a sestava je dána tak aby se docílilo co nejlepšího toku QI v organismu. Při jedné pasáži v sestavě působím na akupunkturní body na lehátku vedle klienta.

Cílem masáží tuina je obnovit tok qi (čchi)- vnitřní energie, v meridiánech (energetických drahách) a tak navrátit zdraví organismu.

Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.

Masáže tuina jsou dobrou prevencí jakýchkoli onemocnění.

Otevřená hlava a otevřené srdce je vždy impozantní kombinace. 

Nelson Rolihlahla Mandela